DỰ ÁN BỆNH VIÊN SẢN NHI – QUY NHƠN

MAU-8.8-BENH-VIEN-SAN-NHI-1
Công ty IPM chúng tôi là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ liên quan đến lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập dự toán, thẩm tra dự toán.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.
Hotline: 0915.77.83.89

Nội dung báo cáo

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

  1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN
  2. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 1 : SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.1. Xuất xứ và các căn cứ pháp lý hình thành dự án

1.2. Các điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế xã hội

1.2.1.    Điều kiện tự nhiên  

1.2.2.    Điều kiện tài nguyên        

1.2.3.    Điều kiện kinh tế – xã hội 

1.3. Các chính sách kinh tế xã hội, các quy hoạch định hướng chiến lược liên quan đến phát triển ngành

1.3.1.    Các chính sách kinh tế-xã hội, các quy hoạch định hướng quốc gia    

1.3.2.    Các chính sách kinh tế – xã hội, các quy hoạch định hướng của địa phương

1.4. Phân tích thị trường

1.4.1.    Đánh giá nhu cầu hiện tại

1.4.2.    Dự báo nhu cầu tương lai 

1.4.3.    Điều tra, phân tích năng lực hiện tại     

1.4.4.    Dự báo nhu cầu tăng thêm

1.5. Phân tích đánh giá thị trường và khả năng cạnh tranh, xâm nhập

1.6. Mục tiêu đầu tư  của dự án

CHƯƠNG 2 : HÌNH THỨC ĐẦU TƯ,  QUY MÔ XÂY DỰNG

2.1. Hình thức đầu tư

2.2. Loại hình doanh nghiệp quản lý khai thác dự án

2.3. Phân tích lựa chọn công suất hoạt động

2.4. Cơ cấu dịch vụ

2.5. Lịch trình vận hành khai thác

2.5.1.    Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

2.5.2.    Giai đoạn thực hiện đầu tư

2.5.3.    Giai đoạn khai thác dự án

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM   

3.1. Lựa chọn địa điểm

3.2. Địa điểm tự nhiên và hiện trạng       

3.2.1.    Điều kiện tự nhiên  

3.2.2.    Đặc điểm hiện trạng        

3.2.3.    Đánh giá tổng hợp 

3.3. Các phương án quy hoạch kiến trúc

3.3.1.    Các chỉ tiêu xây dựng cơ bản     

3.3.2.    Mục tiêu lựa chọn phương án     

3.3.3.    Phương án thiết kế các hạng mục

3.3.4.    Bố cục quy hoạch kiến trúc cảnh quan  

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG

4.1. Xác định tiêu chuẩn, cấp, hạng công trình

4.2. Giải pháp kiến trúc, kết cấu chủ yếu

4.3. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc phương án chọn

4.3.1.    Quy hoạch sử dụng đất

4.3.2.    Quy hoạch giao thông

4.3.3.    Quy hoạch hệ thống cây xanh mặt nước

4.3.4.    Các giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật        

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

5.1. Hiện trạng môi trường khu vực

5.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường và biện pháp khắc phục

5.2.1.    Căn cứ đánh giá    

5.2.2.    Đánh giá tác động của dự án đến môi trường  

5.2.3.    Giải pháp bảo vệ môi trường trong thời kỳ xây dựng 

5.2.4.    Các biện pháp bảo vệ môi trường khi dự án đi vào khai thác         

5.2.5.    Chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên

5.4. Các giải pháp phòng chống cháy nổ

5.4.1.    Phòng hỏa bằng hệ thống cấp nước cứu hỏa vách tường     

5.4.2.    Phòng cứu hỏa bằng các bình phòng bột và khí         

5.4.3.    Biện pháp thoát hiểm và chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn

5.5. Các giải pháp an toàn vệ sinh lao động và  sự cố môi trường

5.5.1.    Các giải pháp an toàn vệ sinh lao động

5.5.2.    Các giải pháp phòng chống sự cố môi trường và trật tự trị an         

CHƯƠNG 6: XÁC ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ QUY MÔ VỐN CHO DỰ ÁN    

6.1. Phân tích nguồn vốn có khả năng huy động cho dự án

6.1.1.    Tổng quan các loại nguồn vốn có khả năng huy động cho dự án         

6.1.2.    Kế hoạch nguồn vốn đầu tư        

6.2. Các biện pháp thu hút tạo nguồn vốn

6.3. Xác định quy mô vốn cho dự án

6.3.1.    Cơ sở xác định vốn đầu tư

6.3.2.    Các  thành phần trong tổng mức đầu tư

6.3.3.    Tính toán chi phí đầu tư xây dựng các công trình chủ yếu    

6.3.4.    Vốn lưu động         

6.3.5.    Lãi vay trong thời gian xây dựng

6.3.6.    Tính toán các chi phí

6.4. Xác định nhu cầu về vốn đầu tư

6.5. Lập kế hoạch huy động các nguồn vốn

6.6.Phương án hoàn trả vốn

6.6.1.    Nguồn trả nợ vốn đầu tư của dự án      

6.6.2.    Phương án hoàn trả vốn

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN

7.1. Xác định doanh thu

7.2. Xác định  chi phí kinh doanh hàng năm

7.2.1.    Chi phí biến đổi     

7.2.2.    Chi phí cố định      

7.3. Phân tích kết quả hoạt động

7.4. Đánh giá hiệu quả tài chính

7.4.1.    Thời gian tính toán dự án 

7.4.2.    Các điều kiện hoạt động của dự án       

7.4.3.    Đơn vị tiền tệ         

7.4.4.    Thuế thu nhập doanh nghiệp       

7.4.5.    Thuế giá trị gia tăng        

7.4.6.    Mức độ khai thác công suất        

7.4.7.    Xác định hệ số chiết khấu 

7.4.8.    Tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư  

7.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dự án

7.5.1.    Rủi ro về tăng vốn đầu tư 

7.5.2.    Rủi ro về giảm công suất hoạt động

7.5.3.    Rủi ro về tăng lãi suất cho vay   

7.5.4.    Rủi ro về chi phí hoạt động        

7.5.5.    Rủi ro về tăng lãi suất cho vay và giảm công suất hoạt động

7.5.6.    Thay đổi thành phần cơ cấu vốn 

7.5.7.    Xét  yếu  tố  lạm  phát ảnh hưởng đến chỉ tiêu hiệu quả tài chính

7.5.8.    Kết luận về mức an toàn của dự án

7.6. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

7.6.1.    Đảm bảo sức khảo người dân

7.6.2.    Việc làm và thu nhập người lao động    

7.6.3.    Đóng góp ngân sách

7.6.4.    Các lợi ích và ảnh hưởng khác   

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng Tư vấn IPM gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

“Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Mr.Phong
CEO, Môi Trường Xuyên Việt