DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO , AN KHÊ – GIA LAISurface Transport & Logistics

MAU-4-.4-CHAN-NUOI-BO-1
Công ty IPM chúng tôi là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ liên quan đến lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập dự toán, thẩm tra dự toán.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.
Hotline: 0915.77.83.89

NỘI DUNG BÁO CÁO

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

 1. Giới thiệu chủ đầu tư
 2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Mô tả sơ bộ dự án
 4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

 1. Tổng quan về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
 2. Phân tích thị trường

2.1 Phân tích nhu cầu thị trường

2.2 Phân tích tốc độ tăng trưởng của thị trường

 1. Một số Trang trại nuôi bò điển hình trong nước

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư
 2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm
 2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án
 3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án
 4. Hiện trạng sử dụng đất
 5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
 6. Nhận xét chung về hiện trạng

CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG

 1. Tổng quỹ đất đầu tư xây dựng công trình
 2. Chính sách bồi thường – Mô tả hiện trạng khu đất
 3. Lý do chọn địa điểm để xây dựng Trang trại nuôi bò sữa

CHƯƠNG VI:  QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRANG TRẠI

 1. Quy mô đầu tư dự án
 2. Lựa chọn con giống
 3. Mô hình đầu tư xây dựng trang trại bò thịt
 4. Phương án sản xuất

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 1. Sơ đồ tổ chức công ty
 2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành
 3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

 1. Tiến độ thực hiện
 2. Giải pháp thi công xây dựng
 3. Sơ đồ tổ chức thi công
 4. Thiết bị thi công chính
 5. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG IX:  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN

 1. Giới thiệu chung
 2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường
 3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng
 4. Kết luận

CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư
 2. Nội dung Tổng mức đầu tư

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

 1. Nguồn vốn đầu tư của dự án
 2. Nguồn vốn
 3. Phương án hoàn trả vốn vay
 4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của dựa án

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

 1. Các giả định kinh tế và các thông số đầu vào
 2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án
 3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế – Xã hội

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận
 2. Kiến nghị
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng Tư vấn IPM gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

“Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Mr.Phong
CEO, Môi Trường Xuyên Việt