THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ – DỰ ÁN: CHỢ TRUNG TÂM THỊ XÃ AYUN PANỘI DUNG BÁO CÁO

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN CHỢ TRUNG TÂM THỊ XÃ AYUN PA

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

CHƯƠNG 3: QUY MÔ DỰ ÁN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN

CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA CÁC TÁC ĐỘNG

  • One
  • Two

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN CHỢ TRUNG TÂM THỊ XÃ AYUN PA

1.1 Sự cần thiết phải đầu tư của dự án

1.2 Giới thiệu chung về dự án

1.3 Các căn cứ thiết lập dự án

1.4 Hình thức đầu tư của dự án

1.5 Cơ cấu tổ chức dự án

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

2.1. Vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, địa chất, giải pháp kiến trúc

2.1.1 Vị trí – diện tích

2.1.2 Địa hình

2.1.3 Thổ nhưỡng

2.1.4 Khí hậu

2.1.5 Tài nguyên khoáng sản

2.1.6 Những yếu tố địa chất công trình và đại chất thủy văn

2.2  Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

2.2.1 Hiện trạng xây dựng 

2.2.2 Hệ thống điện

2.2.3 Hệ thống cung cấp nước

2.2.4 Hệ thống thoát nước

2.2.5 Giao thông 

2.3. Đánh giá chung về đại điểm xây dựng

3.3. 1. Thuận lợi 

2.3.2. Khó khăn

CHƯƠNG 3: QUY MÔ DỰ ÁN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

3.1 Quy mô công trình

3.2 Giải pháp thiết kế

3.3 Giải pháp phân khu chức năng

3.4 Giải pháp kiến trúc

3.5 Giải pháp kết cấu

3.6 Trang thiết bị kỹ thuật

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

4.1 Các yếu tố tác động đến dự án

4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô

4.1.2 Phân tích môi trường vi mô

4.1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh

4.2 Dự báo nhu cầu thị trường

4.3 Dự báo khả năng tăng trưởng

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN

5.1 Phân tích các yếu tố tài chính của dự án

5.1.1 Khái toán chi phí xây dựng của dự án

5.1.2 Cơ cấu vốn của dự án

5.1.3 Kế hoạch sử dụng vốn của dự án

5.1.4 Kế hoạch trả nợ vay của dự án

5.2 Phân tích hiệu quả đầu tư của dự án

5.2.1 Doanh thu của dự án

5.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

5.2.3 Ngân lưu dự án

5.2.4 Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án

5.2.5 Hiệu quả về mặt kinh tế xã hội của dự án

5.3 Đánh giá mức độ rủi ro của dự án

CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA CÁC TÁC ĐỘNG

6.1 Đánh giá các tác động về môi trường của dự án

6.1.1 Tác động đối với môi trường trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án

6.1.2 Tác động đối với môi trường trong quá trình xây dựng của dự án

6.13 Tác động đối với môi trường trong quá trình hoạt động của dự án

6.2 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường

6.1.1 Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án

6.1.2 Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình xây dựng của dự án

6.13 Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình hoạt động của dự án

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng Tư vấn IPM gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

“Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Mr.Phong
CEO, Môi Trường Xuyên Việt