hawee_1
Công ty IPM chúng tôi là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ liên quan đến lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập dự toán, thẩm tra dự toán.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.
Hotline: 0915.77.83.89

GIỚI THIỆU

I. Giới thiệu chung về dự án

1.1. Sự cần thiết đầu tư

Môi trường nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn của các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước và mở rộng địa giới hành chính đô thị tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, đời sống người dân tại các khu vực nông thôn cũng được cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ cũng gia tăng. Đồng thời đưa một lượng lớn chất thải vào môi trường, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái.

Sản xuất công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chưa được áp dụng. Hiện tại, ngành công nghiệp nước ta chủ yếu sử dụng công nghệ kém tiên tiến, lạc hậu so với các quốc gia trong khu vực. Trên thực tế, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước cho đến nay vẫn còn dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và gắn liền với đó là sức ép ngày càng tăng lên đối với môi trường. Hoạt động sản xuất công nghiệp từ các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề… song song với việc đóng góp cho phát triển kinh tế còn tiếp tục là những nguồn thải lớn, gây ô nhiễm môi trường nhiều khu vực. Trong những năm gần đây, sự phát triển của hoạt động công nghiệp, đặc biệt là việc hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung ở những vùng dễ bị tổn thương như vùng duyên hải, ven biển đang tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm, sự cố môi trường nếu việc quản lý và xả chất thải của các đối tượng này không được thực hiện nghiêm túc và giám sát chặt chẽ. Thậm chí, đã có những sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra, gây hậu quả lớn về ô nhiễm môi trường, tổn thương các hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và sinh kế của người dân.

Theo báo cáo nghiên cứu gần đây nhất phản ánh, TP Hồ Chí Minh đang chịu áp lực lớn bởi ba tác động môi trường gồm: nước thải với gần 1,8 triệu m 3 mỗi ngày; khí thải từ 7,9 triệu phương tiện giao thông và 839 nguồn khí thải công nghiệp; chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường khoảng 8.300 tấn mỗi ngày và rất nhiều nguồn thải khác.

Báo cáo cho biết, để xảy ra tình trạng ô nhiễm, một phần do quản lý nhà nước quản lý chưa tốt, chưa quản lý được thu gom rác công lập; thiết bị thu gom rác thải dân lập quá cũ, thô sơ, một số phương tiện vận chuyển rác đã cũ, việc kết nối giữa thu gom tại nguồn và vận chuyển không đồng bộ. Đáng chú ý là công nghệ xử lý hiện nay chủ yếu vẫn là chôn lấp chiếm nhiều diện tích đất, phát sinh ô nhiễm về mùi, nước rỉ rác…

Chủ trương của Ban lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đề ra, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải xuống còn dưới 60% bởi hiện nay tỷ lệ chôn lấp chiếm đến 76%.

Kết quả báo cáo dự báo đến năm 2020, tổng khối lượng rác thành phố thải ra tăng lên 10.080 tấn mỗi ngày (tăng bình quân 5% mỗi năm) và đến năm 2025 tăng lên gần 13.000 tấn/ngày và xu hướng thành phố sẽ giảm tỷ lệ chôn lấp đến năm 2025 xuống còn 20%.

Ban lãnh đạo thành phố đã thông qua nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn TPHCM. Trong đó, công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt áp dụng công nghệ phù hợp, không gây ô nhiễm môi trường. Các trạm trung chuyển phải sử dụng công nghệ khép kín, đạt chuẩn, có hệ thống xử lý môi trường đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để đến năm 2020 chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các HTX hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Xây dựng lộ trình cụ thể đến năm 2020 giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn xuống còn 50% (hiện nay tỷ lệ chôn lấp 76%), đến năm 2025 là 20%,…

Hiện tại, Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) xử lý tại bãi rác Đa Phước bằng công nghệ chôn lấp 5.500 tấn/ngày, Công ty Vietstar Lemna (Mỹ) xử lý làm phân compost 1.500 tấn/ngày, Công ty Tâm Sinh Nghĩa làm compost và đốt 1.300 tấn và Công ty Môi trường đô thị TPHCM chôn lấp 500 tấn/ngày. Theo kết quả dự báo, hiện tại các nhà máy trên địa bà TPHCM không còn khả năng để xử lý khối lượng rác thải thải ra hàng ngày. Với chủ trương của ban lãnh đạo thành phố thực hiện mục tiêu giảm lượng rác thải chôn lấp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các danh nghiệp tư nhân đầu tư vào công nghệ xử lý rác hiện đại. Đây là cơ hội cho các danh nghiệp tư nhân để đầu tư vào ngành công nghiệp xử lý rác thải, do đó chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty IPM chúng tôi để tiến hành nghiên cứu, lập dự án “Đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải”  trình các cơ quan, ban ngành có liên quan, xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

1.2. Mục tiêu đầu tư dự án

Cụ thể hóa một phần đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn của TPHCM đến năm 2025;

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững.

Góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải công nghiệp hiện đại, theo đó chất thải công nghiệp được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp.

Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn.

Nâng cao năng lực, tăng cường trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn cho các khu công nghiệp.

Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới thu gom trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải cho các khu công nghiệp theo hướng tăng cường tái chế các loại chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà máy xử lý và tái chế chất thải với công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế thông thường tại khu vực tỉnh nhà và vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại. Hầu hết, quy trình xử lý rác đều được thực hiện bằng công nghệ tự động, khép kín, thân thiện với môi trường.

II. Vị trí quy mô và sản phẩm đầu tư

2.1. Vị trí

Dự án tọa lạc tại tỉnh Lộ 8, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP HCM. Dự án được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Đầu tư An Nam.

2.2. Quy mô dự án

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải có khuông viên rộng 28,000 m2

Dựa vào quá trình nghiên cứu đánh giá tình hình lượng rác thảu ngày càng tăng cao, các nhà máy hiện tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã không đảm bảo được nhu cầu xử lý. Các nhà máy hiện có đa phần xử dụng công nghệ lạc hậu không đáp ứng được tiêu chuẩn ngày càng nâng cao của thành phố đề ra. Từ đó, chúng tôi dưa ra quy mô Dự án Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải như sau:

Bảng 1: Quy mô Dự án Đầu tư Xấy dựng Nhà máy xử lý chất thải

 

Tên Hạng Mục Đvt Số lượng Diện tích
Đầu tư xây dựng nhà xưởng
Nhà xưởng 5 38,000
Khu chế biến phân vi sinh 1 14,026
Khu sản xuất phôi thép 1 14,000
Khu sản xuất gạch 1 5,000
Khu đất chôn 1 3,000
Nhà kho 2 10,106
Nhà văn phòng, Show room 1 500
Nhà văn phòng (cảng) 1 300
Nhà ăn 1 500
Nhà nghỉ công nhân 1 500
WC 1 400
Khu xử lý nước 1 600
Hồ nước PCCC 1 150
Sân bãi 1 124,000
Đường M 1 6,000
Cây xanh 1 63,518
Hệ thống PCCC HT 1
Hệ thống điện chiếu sáng HT 1
Hệ thống điện chống sét HT 1
TỔNG CỘNG 280,000

 

2.3. Tổng mức đầu tư

Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải có tổng mức đầu tư 629,883,308,000 đồng chưa bao gồm Thuế VAT.

2.4. Thời gian xây dựng

Thời gian xây dựng công trình nhà máy xử lý rác thải trong 22 tháng, từ tháng 3 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2020.

2.5. Sản phẩm của dự án

Nhà máy xử lý có công suất 600 tấn/ngày

Xưởng sản xuất phân vi sinh hữu cơ

Xưởng sản xuất phôi thép

Xưởng sản xuất nhựa PVC

Xưởng sản xuất gạch

III. Phân tích tài chính dự án

3.1. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư

Căn cứ vào các văn bản pháp lý sau để thành lập tổng mức đầu tư:

  • Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư 09/2016/TT-BTC quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
  • Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
  • Quyết định 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt
  • Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  • Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Bảng 2: Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải

Đvt: 1000đ

STT Hạng mục Gía Trị trước thuế
I Chi phí xây lắp 182,244,560
II Giá trị thiết bị 271,578,000
III Chi phí quản lý dự án 6,688,508
IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 11,063,638
V Chi phí giải phóng mặt bằng và thuê đất 100,000,000
VI Chi phí khác 4,939,392
VI Chi phí dự phòng 53,369,210
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 629,883,308

3.2. Cơ cấu ngồn vốn

Dựa vào đánh giá năng lực của công ty sau đó đưa ra kiến nghị việc lựa chọn nguồn vốn đầu tư gồm hai nguồn vốn: vốn chủ sở hữu, vốn vay.

Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải

STT Nguồn vốn Thành tiền  (1000đ) Tỷ trọng (%)
1 Vốn chủ sở hữu 188,964,992 30%
2 Vốn vay 440,918,316 70%
Tổng mức đầu tư 629,883,308 100%

3.3. Phương án vay vốn

Vay: 440,918,316,000đ chiếm 70%  trên tổng mức đầu tư của dự án.

Lãi suất: 13%/ năm.

Chủ đầu tư trả nợ gốc điều hàng năm, trả lãi với mức lãi suất 13%/năm.

IV. Các chỉ số Tài chính

Thông qua quá trình nghiên cứu và phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa đã đưa ra các thông số tài chính dưới đây:

Bảng 4: Các chỉ số Tài chính của dự án

STT Nội dung Thành tiền
Các chỉ số tài chính  
1 Hệ số chiết khấu (WACC) 14,5%%
2 Giá trị hiện tại thuần (NPV) 247,534,677,000đ
3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) 29,3%
4 Thời gian hòa vốn
–        Không tính chiết khấu 7 năm 11 tháng

Dựa vào lãi vay và chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu tính được hệ số chiết khấu mong muốn 14,5%/năm .

Thông qua quá trình tính toán có được giá trị hiện tại thuần của dự án, NPV = 247,534,677,000 đồng. Như vậy chỉ trong vòng 10 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 247,534,677,000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

Theo phân tích tính toán cho thấy tỷ suất sinh lời nộ bộ của dự án IRR = 29,3% > 14,5% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải có thời gian hoàn vốn có chiết khấu là 7 năm 11 tháng là ngắn có thể chấp nhận được.

V. Kết luận

Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực miền Nam nói riêng: Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư;

Trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, nếu xử lý rác chỉ áp dụng công nghệ chôn lấp thì nguy cơ sẽ không còn đất để chôn và sẽ gây ô nhiễm môi trường. Việc đầu tư vào dự án xử lý rác và vận hành công nghệ xử lý rác cho ra sản phẩm tái chế ngay là thành công rất lớn, cần nhanh chóng đầu tư, nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước.

Không chỉ tiềm năng về mặt thị trường ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV = 247,5 tỷ đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 29,3 % ; thời gian hoà vốn sau 7 năm 11 tháng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi  nhuận cao cho nhà đầu tư,  niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho TP HCM.

Thông qua qúa trình phân tích về thị trường cũng như các thông số tài chính cho thấy Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải đáng giá đầu tư. Nếu các bạn quan tâm hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin dự án hãy gọi cho chúng tôi. Hotline: 0915778389

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng Tư vấn IPM gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

“Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Mr.Phong
CEO, Môi Trường Xuyên Việt