THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ – DỰ ÁN: SẢN XUẤT KỆ GỖ TRANG TRÍ MAC DÉCORSurface Transport & Logistics

THIET-KE-NOI-THAT-1_001
Công ty IPM chúng tôi là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ liên quan đến lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập dự toán, thẩm tra dự toán.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.
Hotline: 0915.77.83.89

NỘI DUNG BÁO CÁO

NỘI DUNG BÁO CÁO

CHƯƠNG  I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ KHÁI QUÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

SẢN XUẤT KỆ GỖ TRANG TRÍ MAC DÉCOR

1.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

1.2. Mô tả sơ bộ thông tin về dự án

1.3. Mục tiêu dự án

1.4. Cơ sở pháp lý của dự án

CHƯƠNG II: CĂN CỨ THÀNH LẬP DỰ ÁN

2.1. Phân tích điều kiện kinh tế – xã hội

2.1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

2.1.2. Thu nhập – chi tiêu

2.1.3. Thị hiếu và xu thế thị trường

2.2. Phân tích thị trường sản phẩm dưa lưới

2.2.1. Thực trạng và tiềm năng thị trường 

2.2.2. Phân tích đối thủ cạch tranh 

2.2.3. Giá cả và kênh phân phối

2.3.4. Dự báo cung cầu thị trường

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1. Vị trí xây dựng

3.2. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất

3.2.2. Hiện trạng thông tin liên lạc

3.2.3. Cấp –Thoát nước

3.3. Nhận xét chung

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

4.1. Quy mô dự án

4.2. Các hạng mục công trình

4.3. Tiến độ thực hiện dự án

4.3.1. Thời gian thực hiện

4.3.2. Công việc cụ thể

CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

5.1. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình.

5.2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.

5.2.1. Công nghệ xử lý gỗ

5.2.2. Công nghệ sản xuất kệ gỗ 

5.2.3. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch. 

5.3. Phương án tổ chức thực hiện.

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

6.1. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

6.2. Các tác động môi trường của dự án

6.3. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.

6.4. Kết luận

CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

7.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

7.2. Tổng mức đầu tư

7.2.1. Nội dung cụ thể của tổng mức đầu tư

7.2.2. Vốn lưu động 

CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

8.1 Cấu trúc tổng mức đầu tư và phân bổ tổng mức đầu tư

8.2 Tiến độ sử dụng vốn

8.3 Nguồn vốn vay thực hiện dự án

8.4.  Phương án hoàn trả vốn vay và chi  phí lãi vay

CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ – TÀI CHÍNH CỦA

9.1. Các giả định và cơ sở tính toán

9.2. Tính toán chi phí của dự án

9.3. Doanh thu – Lợi nhuận

9.4. Tính toán các chỉ tiêu tài chính và hiệu quả kinh tế của dự án

CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

10.1. Kết luận

10.2. Kiến nghị

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng Tư vấn IPM gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

“Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Mr.Phong
CEO, Môi Trường Xuyên Việt