THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ – KON TUMConsumer Products

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

 1. Giới thiệu chủ đầu tư
 2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Mô tả sơ bộ dự án
 4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
 5. Mô tả công nghệ và quy trình sản xuất
 6. Mô tả sản phẩm của dự án

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

 1. Tổng quan về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
 2. Phân tích thị trường

2.1 Phân tích nhu cầu thị trường gỗ tại Việt Nam

2.2 Phân tích nhu cầu thị trường gỗ tại các nước Châu Âu, Mỹ

2.2 Phân tích tốc độ tăng trưởng của thị trường

 1. Phân tích đối thủ cạnh tranh

3.1 Đánh giá thị trường

3.2 Phân tích một số đối thủ

 1. Phân tích SWOT cho dự án

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư
 2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng
 3. Phạm vi dự án

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm
 2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án
 3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án
 4. Hiện trạng sử dụng đất

CHƯƠNG V: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, XÃ HỘI

 1. Vị trí địa lý
 2. Điều kiện tự nhiên
 3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
 4. Điều kiện kinh tế xã hội
 5. Nhận xét chung

CHƯƠNG VI:  QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ MÁY

 1. Quy mô đầu tư dự án
 2. Mô hình đầu tư xây dựng nhà máy
 3. Giải pháp thiết kế công trình

4.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật dự án

4.2 Giải pháp quy hoạch

4.3 Giải pháp kết cấu

 1. Phương án sản xuất

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 1. Sơ đồ tổ chức công ty
 2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành
 3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

 1. Tiến độ thực hiện
 2. Giải pháp thi công xây dựng
 3. Sơ đồ tổ chức thi công
 4. Thiết bị thi công chính
 5. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG IX:  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN

 1. Giới thiệu chung
 2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường
 3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng
 4. Kết luận

CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư
 2. Nội dung Tổng mức đầu tư

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

 1. Nguồn vốn đầu tư của dự án
 2. Nguồn vốn
 3. Phương án hoàn trả vốn vay
 4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của dựa án

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

 1. Các giả định kinh tế và các thông số đầu vào
 2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án
 3. Đánh giá mức độ rủi ro dự án
 4. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế – Xã hội

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận
 2. Kiến nghị
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng Tư vấn IPM gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

“Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Mr.Phong
CEO, Môi Trường Xuyên Việt